DC AVEX s.r.o.

Plynovody

Reko MS Děčín, Hluboká

 • PE dn315-110 - 538m, PE dn50-40 - 29ks přípojky 171m
 • 2015, 5,7mil Kč, RWE

Reko MS Duchcov, Bílinská

 • PE dn225-110 - 854m, PE dn63-32 - 103ks přípojky 560m
 • 2015, 10,9mil Kč, RWE

Samoobslužné mycí boxy, Pivovar Děčín

 • plynovod - PE dn50 - 21m
 • kanalizace - PVC-KG DN200 - 18m, PVC 150-200 - 60m, odlučovač ropných látek
 • vodovod - PE dn40 - 95m
 • elektro - přeložka rozvodu VO, rozvod nn - 90m
 • 2014, 2mil Kč, Fesimex s.r.o.

Reko MS STL plynovodu a přípojky Děčín, 17. listopadu

 • PE dn315-160 - 730m, PE dn50-32 - 6ks přípojky 64m
 • 2014, 5,6mil Kč, RWE

Reko MS Děčín, Kamenická I. etapa

 • PE dn160-110 - 465m, PE dn50-40 - 28ks přípojky 185m
 • 2014, 5,1mil Kč, RWE

Obchodní centrum Pivovar Děčín

 • plynovod - PE dn90 - 480m, OC dn50 - 180m
 • analizace - PVC DN400-150 - 1180m, 35ks revizní šachta, 2ks odlučovač ropných látek, 2ks lapák tuků, retenční nádrž, 50ks uliční vpusť
 • hloubka do 6m
 • vodovod - LTH dn300-100 - 525m, PE dn110-90 - 40m, vodoměrná šachta včetně vystrojení
 • veřejného osvětlení; terénní, sadové a parkové úpravy, komunikace AB kryt a zámková dlažba - 2000m2
 • 2013, 17,7mil Kč, BAK stavební společnost a.s.

Reko MS NTL plynovody a přípojky Ústí nad Labem, Dvořákova

 • PE dn110 - 247m, PE dn63 - 10ks přípojek 122m
 • 2013, 2,7mil Kč, RWE

Reko MS NTL plynovodu a přípojek Děčín, Liliová a Liberecká

 • PE dn225-90 - 726m, PE dn40- 48ks přípojek 190m
 • 2013, 6,7mil Kč, RWE

Výměna NTL plynovodu a přípojek Most, Albrechtická, Maršála Rybálka, Česká

 • PE dn315-160 - 528m, PE dn63-40 - 8ks přípojek 80m
 • 2012, 3,13mil Kč, RWE

Samoobslužné mycí boxy, Tesco Děčín

 • plynovod - PE dn90 - 280m, PE dn32 - přípojka 11m
 • kanalizace - PVC-KG DN200 - 32m, PE dn63 - 10m
 • vodovod - PEHD dn40 - 120m
 • 2012, 2,5mil Kč, Fesimex s.r.o.

Výměna STL plynovodu Kladno, Sportovců

 • PE dn400-90 - 744m, PE dn50-32 - 47m přípojek
 • 2011, 5,2mil Kč, RWE

Mateřská škola Vestec, výstavba inženýrských sítí a komunikací

 • STL plynovod - IPE DN63-32 - 130m
 • splašková kanalizace a přípojky - PVC DN300-110 včetně čerpací stanice 200m
 • dešťová kanalizace - PVC DN250-100 - 155m
 • vodovod a přípojky - PE dn100-25 - 370m
 • komunikace - AB kryt - 2000m2, zámková dlažba - 1960m2
 • 2010, 13mil Kč, Obecní úřad Vestec

Rekonstrukce NTL plynovodu a přípojek Děčín, Sofijská

 • PE dn160-100- 580m, PE dn100-50 - 37ks přípojek 370m
 • 2009, 7mil Kč, RWE

Přeložka silnice 1/9 MÚK Sosnová

 • plynovod - STL PE dn100 - 75m
 • vodovod - litina s cementovou výstelkou BUDERUS DN300-150 - 375m, PVC DN300-150 - 110m, PE dn50-138m
 • kanalizace - litina s cementovou výstelkou BUDERUS kamenina DN400, PVC DN100, litina DN400 - 50m
 • 2009, 4,3mil Kč, SaM silnice a mosty a.s.

Rekonstrukce NTL plynovodu Chodov, Lesní ulice

 • PE dn315-100 - 910m, PE dn63-40 - 36ks přípojek 710m
 • 2008, 7mil Kč, RWE

European park D8 Kozomín

 • STL plynovod - PE dn160-40 - 1259m
 • kanalizace - Ultra RibII DN400-150 - 2000m, 2ks čerpací šachta BMTO, výtlak PE dn125 - 673m, 5ks OLK Hak EKO
 • vodovod - PE dn160 - 650m, nadzemní hydranty
 • 2007, 10,5mil Kč, IMOS Brno a.s.

Regenerace areálu Škoda Plzeň

 • stlačený vzduch, acetylen, kyslík, argon, dusík -ocel DN25-50, PE dn110 - 2317m
 • 2006, 6,6mil. Kč, Geosan Group a.s.

Plynofikace Skalice u České Lípy

 • VTL regulační stanice, PE dn110-90 - 2700 m, PE dn63 - 57ks přípojek, stavební práce, 4ks kotel
 • 2004, 17,6mil Kč, Obec Skalice u České Lípy