DC AVEX s.r.o.

Certifikáty

GAS

GAS

Od roku 2004 je společnost certifikována na montáž a opravy plynovodu z oceli a na montáž a opravy z polyetylénu bez omezení. Certifikát G-P2.

Certifikát má platnost po dobu 6 let a vždy jsme potvrdili technologickou kvalitu jeho opětovným získáním.

V roce 2016 došlo k jeho rozšíření v rozsahu G-S2, P3, N1, N2

  • montáže a opravy plynovodů a plynovodních přípojek z oceli v otevřených výkopech a světlostech bez omezení a max. provozním přetlaku 5 barů, montáže a opravy plynovodů a plynovodních přípojek z polyetylénu v otevřených výkopech o průměru bez omezení a provozním přetlaku bez omezení
  • bezvýkopové kladení plynovodů o délce nad 30 m metodou strojního vtažení PE potrubí o menším průřezu do předem zatažené chráničky o průměru bez omezení a provozním přetlaku bez omezení
  • bezvýkopové rekonstrukce a opravy plynovodů metodou strojního vtažení PE potrubí o menším průřezu bez následné výplně meziprostoru o průměru bez omezení a provozním přetlaku bez omezení

Politika

ISO a OSHAS

V říjnu 2011 prošla naše společnost certifikačním procesem s cílem získat certifikáty ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001. Jejich získání zaručuje řízení kvality, environmentu a BOZP dle příslušných mezinárodně uznávaných norem.

Každý rok je certifikát na základě provedeného auditu obnoven.

ISM certifikat
ISM certifikat (EN)
GAS

Systém managementu kvality
Systém managementu BOZP
Systém environmentálního managementu

Politika

Program Zelená úsporám - Odborný dodavatel

Od 3.čvtvrtletí roku 2011 jsme odborně, kvalitně a spolehlivě způsobilí provádět montáže následujících systému: