DC AVEX s.r.o.

FAQ

Kolik stojí postavit plynovod či plynovodní přípojku?

Bohužel, na tuto otázku neexistuje jednoznačná odpověď. Každá zakázka je individuální a konečná cena se odvíjí od několika faktorů, přičemž mezi ty základní patří:

 • Délka plynovodu;
 • Rozměr potrubí;
 • Hloubka výkopu;
 • Materiál potrubí;
 • Množství propojů na stávající plynovody;
 • Struktura povrchů.

Jak dlouho trvá postavit plynovod?

Neexistuje jednoznačná odpověď. Stejně jako v předchozí otázce, celková doba výstavby plynovodu závisí na faktorech jako je:

 • Délka plynovodu;
 • Rozměr potrubí;
 • Hloubka výkopu;
 • Materiál potrubí;
 • Množství propojů na stávající plynovody;
 • Struktura povrchů.

Jaký je rozdíl mezi plynovodem a plynovodní přípojkou?

Plynovod, často nazývaný jako „hlavní řad“, rozvádí plyn mezi ulicemi a pozemky. Plynovody jsou potrubí většího průměru než přípojky, protože rozvádí plyn mezi velké množství přípojek, tedy mezi velké množství konečných odběratelů. Plynovodní přípojky jsou odbočky z hlavního řadu do jednotlivých budov. Tyto odbočky dále nevedou a slouží pouze majiteli dané nemovitosti.

Jste schopni postavit i vnitřní rozvody plynu?

Bohužel nikoliv, společnost DC AVEX s.r.o. se zabývá pouze výstavbou venkovních částí plynovodů před hranicí domu.

Které dokumenty potřebuji, abych si mohl(a) nechat zapojit plyn do domu?

Dokumentů je celá řada. Tyto dokumenty se musí získávat („z plynárny“, ze stavebního úřadu apod.) v určitém pořadí. Zároveň je třeba přísně dodržovat termíny, které z jednotlivých dokumentů plynou. Pro běžné smrtelníky se často může jednat o nadlidský úkol, který se neobejde bez profesionální konzultace.

Kontaktuje nás, poradíme i Vám!

Co to znamená, že jste Technickým partnerem RWE?

Pojem „Technický partner RWE“ označuje společnosti, které jsou oprávněny provádět úpravy na plynárenských zařízeních RWE. Takové společnosti podléhají přísným normám RWE a dokazují tak svou technologickou vyspělost.

Společnost DC AVEX s.r.o. je Technickým partnerem RWE od roku 2011.

Z čeho se plynovody vyrábí?

Plynovody se vyrábí z několika základních materiálů:

 • Polyethylen (PE)
 • Polypropylen (PP)
 • Ocel

Využití toho kterého materiálu závisí na konkrétní zakázce.

Je plyn nebezpečný?

Pokud montáž plynovodu či plynovodní přípojky zabezpečuje odborný dodavatel jako DC AVEX s.r.o., pak nikoliv. Pro plynárenská zařízení stejně jako například elektrická je potřeba provádět pravidelné revize odborníky, které výrazně minimalizují riziko nehody.