DC AVEX s.r.o.

Horkovody

Generální oprava tepelné sítě Litvínov střed

 • DN350-300 - 1160m, izolace 2x rohože DP80 s Al polepem, krycí vrstva Flexipane - 4500m2
 • 2015, 11,7mil Kč, SČT a.s.

Dodávka a montáž teplovodní přípojky pro objekt Centrum Pivovar Děčín

 • předizolované potrubí Logstor DN150/280 2x180m, 2ks betonová šachtice, propoj na páteřní rozvod, ventily a odbočky, sdělovací kabel
 • 2013, 2,6mil Kč, TERMO Děčín a.s.

Přeložka horkovodu Obchodně společenské centrum FORUM Liberec

 • předizolované potrubí DN200/315 - 640m, předizolované potrubí DN65/140 - 160m
 • 2009, 2,9mil Kč, Klement a.s.

Tesco Chodov - výstavba inženýrských sítí

 • kanalizace - PE dn250-160 - 37m, kamenina DN200 - 12,5m, ORL RONN ARODE DHF 130 E
 • vodovod - PE dn63 - 20m, LT 250 - 85m
 • horkovod - WEHOTHERM ocelové DN50 - 8m
 • 2009, 2,6mil Kč, Casta a.s.

Interspar Bílina

 • ocel DN150 150m, 2ks betonová šachta
 • 2009, 1,5mil Kč

OBCHODNĚ SPOLEČENSKÉ CENTRUM FORUM LIBEREC

 • vodovod - litina DN300-100 - 450m, LPE 100 dn90 - 90m
 • kanalizace - sklolaminátové trouby HOBAS DN800 - 131m, kamenina DN400-300 - 812m, PVC DN300-100 - 1418m, odlučovač ropných látek, odlučovače tuku a revizní šachty
 • horkovod - PE 100 dn315-225 - 352m
 • 2008, 23mil Kč, Klement a.s.