DC AVEX s.r.o.

Plynovody

Hledáte informace o plynovodních přípojkách? Pak klikněte sem.

Jednou z hlavních činností naší společnosti je výstavba a rekonstrukce plynárenských zařízení:

  • Nízko, středo i vysokotlakých rozvodů plynu
  • Regulační stanice, včetně příjezdových komunikací a oplocení
  • Rekonstrukce starých plynových vedení
  • Zemní práce

Provádíme veškeré práce související s výstavbou plynovodních sítí, jakými jsou např. svářečské práce, pokládka potrubí, montáže atd.

Disponujeme vlastní mechanizací pro provádění prací otevřeným výkopem.

Certifikát GAS nás opravňuje k realizaci trubního vedení v oceli, stejně tak jako v polyetylenu a to bez omezení průměru.

Jako technický partner RWE dodáváme kompletní plynárenské zařízení jako je plynovodní potrubí, komponenty plynových přípojek a příslušenství.

Bezvýkopová technologie

S rostoucími požadavky na kvalitu inženýrských sítí vzniká zároveň potřeba jejich rychlého provedení. Čím dál častěji proto dochází k využívání bezvýkopových technologií nebo vzájemné kombinace s klasickými technologiemi.

Tato metoda má několik výhod:

  • Minimální nároky na zemní práce, jelikož nevyžaduje provádění výkopových prací po celé délce sanovaného potrubí, stačí pouze zbudování startovacích a cílových, případně montážních šachet
  • Snížení dopadu výstavby na občany, na provoz na komunikacích
  • Zmenšení objemu přepravovaných a ukládaných zemin
  • Šetrná k životnímu prostředí

Provoz na komunikacích není přerušován, odpadá nutnost objížděk komunikací a život v bezprostředním okolí prováděných prací není nijak podstatně omezován.