DC AVEX s.r.o.

Přípojka plynu, domovní plynovodní přípojka

Jako technický partner RWE zajišťujeme realizaci plynovodních přípojek s výkopem pro rodinné domy, areály a parcely, včetně výkopových prací, dodání a montáže plynoměrné skříně. Plynovodní přípojku realizujeme také tzv. na klíč včetně projektové dokumentace. Montáž přípojky je kompletní, včetně komunikace a předání RWE.

Provedením plynovodní přípojky se rozumí:

  • Výkopové práce
  • Dodávka a montáž plynoměrné skříně HUP
  • Montáž plynové přípojky
  • Revizní zpráva a protokol o tlakové zkoušce přípojky
  • Geodetické zaměření plynovodní přípojky
  • Vypracování předávací dokumentace

Práce jsou prováděny kvalifikovanými pracovníky s profesionálním technickým vybavením. Plynovodní rozvody jsou zhotovovány jak z ocelového, tak z PE potrubí s jakostí materiálu odpovídající platným normám a předpisům.

Před realizací plynovodní přípojky

Je nutné doložit vyjádření správců dotčených sítí. Před započetím prací je potřeba přesně vytýčit umístění skříně HUP na pozemku a výšku terénu (platí hlavně pro pozemky, které nejsou dosud oploceny).

Pro podrobné informace nás neváhejte kontaktovat.

Předání dokumentace k plynové přípojce

Po dokončení montáže plynové přípojky následuje zpracování dokumentace potřebné pro společnost RWE. Dalším krokem je vpuštění plynu do přípojky včetně všech dokladů. Máte-li sepsanou dohodu o odběru plynu u společnosti RWE, následuje revize vnitřního plynovodu a poté montáž plynoměru.

Je potřeba počítat s tím, že mezi samotným zhotovením plynovodní přípojky a osazením plynoměru je dosti poměrně dlouhé časové rozmezí (cca 6 týdnů), které z naší strany nelze příliš zkrátit.