DC AVEX s.r.o.

Komunikace

Součástí výstavby trubních sítí je velmi často i obnova či výstavba chodníků, parkovišť, zpevněných ploch a silničních komunikací.

Naše společnost provádí i výstavbu těchto stavebních objektů:

  • Připojení stavebního pozemku na komunikaci.
  • Obnova komunikace po provedení výkopu do původního stavu.
  • Vybudování kompletně nových úseků komunikací včetně prací s tím spojených (zpevnění podkladních ploch, osazení obrub, vybudování chodníků).
  • Rekonstrukce stávajících cest.

K zajištění všech těchto prací využíváme vlastní mechanizaci.

S realizací komunikací souvisí i dodávka zámkových dlažeb a osev ploch travním semenem a kompletní kultivace okolí.

Komunikace pro soukromé investory

Provádíme výstavbu komunikací i pro soukromé investory a další instituce a to jak rekonstrukce, tak především výstavbu nové technické infrastruktury pro bytové a rodinné domy, průmyslové a administrativní objekty.

Komunikace pro obce a městské části

Provádíme výstavbu a rekonstrukci komunikací nejen na území města Děčín a v Ústeckém kraji, ale také po celé ČR.