DC AVEX s.r.o.

Kompletní dodávka inženýrských sítí

V oblasti inženýrských sítí nabízíme široké spektrum činností a díky tomu realizujeme vaše inženýrské sítě rychle, efektivně a hospodárně.

Rozsah naší činnosti je projektová a koordinační činnost spojená s výstavbou tepelných sítí, plynovodů, vodovodů a kanalizací. Od oprav, rekonstrukcí až po vlastní výstavbu.

Výstavba inženýrských sítí:

  • Kanalizace - kanalizační stoky a objekty
  • Vodovody - rozvody pitné a užitkové vody
  • Plynovody - rozvody plynu
  • Horkovody
  • Potrubí pro dopravu dalších médií

Pro výstavbu inženýrských sítí disponujeme potřebnou mechanizací, zařízením, měřicí technikou a plně kvalifikovanými, zkušenými zaměstnanci. Dodáváme veškerou dokumentaci potřebnou pro předání stavby včetně atestů použitých materiálů, rozborů vody a podobně.

Inženýrské sítě pro soukromé zadavatele

Pro zákazníky z podnikatelské sféry realizujeme řady a přípojky inženýrských sítí, a také parkovací, skladové či komunikační zpevněné plochy. Zkušenosti nabyté s výstavbou jednotlivých druhů sítí využíváme při výstavbě logistických a obchodně společenských center. Plníme vše v souladu s požadavky platné legislativy a pravomocného stavebního povolení.

Inženýrské sítě pro developery a vlastníky pozemků

Pro majitelé pozemků určených k zástavbě, nebo pro developery zajistíme kompletní infrastrukturu obytné zóny od projektu až po samotnou realizaci. Kontaktujte nás a zašleme Vám naše jednotkové ceny, ukázkovou kalkulaci na typ území pro zástavbu nebo naceníme přímo Váš projekt.