DC AVEX s.r.o.

Horkovody a technické plyny

Horkovody

Provádíme montáže izolovaného potrubí z oceli, nadzemního i podzemního. Realizujeme zakázky v průmyslových závodech i při výstavbě obchodně společenských center.

Veškeré práce jsou prováděny naším odborně kvalifikovaným personálem a vlastní technikou dle platných dokumentací a norem.

Obnovení povrchů do původního stavu je samozřejmostí.

Technické plyny

Zabýváme se výstavbou a rekonstrukcí trubních vedení pro technické plyny. Technické plyny mohou urychlovat nebo naopak zpomalovat procesy, zahřívat, chladit, upravovat nebo naopak chránit různé výrobky. Provádíme montážní práce zemních i nadzemních vedení z ocelových trub. Našim zákazníkům dodáváme potrubí pro stlačený vzduch, acetylen, kyslík, dusík, argon, oxid uhličitý a další technické plyny.

Použití plynů

Technické plyny se používají mimo jiné ke svařování, pro zmrazování nebo ohřev, k průmyslovému čištění, v medicíně nebo v laboratořích. Hrají významnou roli ve většině průmyslových odvětví jako například v kovozpracujícím průmyslu a metalurgii, v chemickém průmyslu a elektrárenství, v potravinářství a v oblasti ochrany životního prostředí, ve sklářství a zdravotnictví atd. Například využití technických plynů při zpracování kovů nabízí téměř neomezené možnosti a činí výrobu nákladově efektivnější.

Montáž potrubních rozvodů na míru

Zajišťujeme potrubní systémy nejen pro klasické využití (voda, plyn, kanalizace…), ale také jsme schopni smontovat potrubí nebo potrubní systém odpovídající jakémukoliv médiu dle požadavků zákazníka.