Vodovody a kanalizace

Provádíme kompletní výstavby a rekonstrukce vodovodních a kanalizačních potrubí. Dodáváme trubní vedení i příslušenství, provádíme montáže. Výstavba vodovodů a kanalizací je v rámci kompletního zasíťování obchodně společenských center jednou z nejdůležitějších součástí.

V rámci našich služeb v oblasti vodovodů a kanalizací poskytujeme:

  • Dodávka díla na klíč - zahrnuje zpracování projektu, projednání a vyřízení dokumentace s dotčenými orgány, až po samotnou realizaci výstavby.
  • Dodávka dílčích prací - samostatná dodávka stavebních nebo montážních prací trubních rozvodů
  • Technické poradenství - odborné poradenství v oblasti vodovodů a kanalizací

Vodovody

Komplexní výstavba a rekonstrukce vodovodů od stavby přečerpávacích stanic, výtlačné řady, úpravny vody, vodojemy, přerušovací komory, zásobovací řady, rozvodné řady až po domovní přípojky.

Materiálové provedení trubního vedení - polyetylen, ocel a litina.

Kanalizace

Komplexní výstavba a rekonstrukce kanalizací od gravitačních hloubkových stok přes podtlakové a tlakové kanalizace, čerpací stanice, odlehčovací komory, výpustní objekty až po domovní přípojky.

Materiálové provedení trubního vedení - kamenina, plast, sklolaminát Hobas a litina

Samozřejmostí je obnovení povrchů do původní podoby.