Služby

Plynovody - provádíme výstavbu nízko, středo i vysokotlakých rozvodů plynu, regulační stanic, včetně příjezdových komunikací a oplocení, rekonstrukce starých plynových vedení, zemní práce a další související činnosti.

Plynovodní přípojky - jako technický partner RWE zajišťujeme realizaci plynovodních přípojek pro rodinné domy, areály a parcely, včetně výkopových prací, dodání a montáže plynoměrné skříně.

Vodovody - komplexní výstavba a rekonstrukce vodovodů od stavby čerpacích stanic, výtlačné řady, přerušovací komory, zásobovací řady, rozvodné řady až po domovní přípojky.

Kanalizace - komplexní výstavba a rekonstrukce kanalizací od gravitačních hloubkových stok přes podtlakové a tlakové kanalizace, čerpací stanice, odlehčovací komory, výpustní objekty až po domovní přípojky.

Horkovody a technické plyny - provádíme montáže izolovaného potrubí z oceli, nadzemního i podzemního. Realizujeme zakázky v průmyslových závodech i pří výstavbě obchodně společenských center.

Inženýrské sítě - zajišťujeme dodávku a realizaci inženýrských staveb a pozemních komunikací. Máme zkušenosti jak z výstavby nových, tak z rekonstrukce stávajících vodovodů, kanalizací, teplovodů a plynovodů, včetně přípojek.

Komunikace - budujeme kompletně nové úseky komunikací a veškeré práce s nimi související (zpevnění podkladních ploch, osazení obrub, vybudování chodníků). Zabýváme se i rekonstrukcí stávajících cest.