Reference vodovody a kanalizace

Vybrané reference

Samoobslužné mycí boxy, Pivovar Děčín

- plynovod - PE dn50 – 21m
- kanalizace - PVC-KG DN200 – 18m, PVC 150-200 – 60m, odlučovač ropných látek
- vodovod - PE dn40 – 95m
- elektro - přeložka rozvodu VO, rozvod nn – 90m
- 2014, 2mil Kč, Fesimex s.r.o.

Chodníky Skalice, oprava komunikací a odvodnění poškozených živelní pohromou

- kanalizace - PVC DN300-200 – 472m, odvodňovací žlaby – 450m, uliční vpusti, šachty
- zámková dlažba + obrubníky – 2380m2, AB kryt – 3930m2, stožáry veřejného osvětlení
- 2014, 8,6mil Kč, Obec Skalice u České Lípy

Obchodní centrum Pivovar Děčín

- plynovod - PE dn90 – 480m, OC dn50 – 180m
- kanalizace - PVC DN400-150 – 1180m, 35ks revizní šachta, 2ks odlučovač ropných látek, 2ks lapák tuků, retenční nádrž, 50ks uliční vpusť
- hloubka do 6m
- vodovod - LTH dn300-100 – 525m, PE dn110-90 – 40m, vodoměrná šachta včetně vystrojení
- veřejného osvětlení; terénní, sadové a parkové úpravy, komunikace AB kryt a zámková dlažba – 2000m2
- 2013, 17,7mil Kč, BAK stavební společnost a.s.

Kanalizace a vodovod v lokalitě Rezidence Lesopark, Praha, Letňany

- kanalizace - KT DN400-200 – 448m, DN200 – přípojky 55,2m
- vodovod - LT DN150-100 – 430m
- 2012, 6,6mil Kč, Subterra a.s.

Samoobslužné mycí boxy, Tesco Děčín

- plynovod - PE dn90 – 280m, PE dn32 – přípojka 11m
- kanalizace - PVC-KG DN200 – 32m, PE dn63 – 10m
- vodovod - PEHD dn40 – 120m
- 2012, 2,5mil Kč, Fesimex s.r.o.

Kanalizace a vodovod Velký Šenov

- kanalizace - PE BOCR dn300-250 – 2134m, PE dn150 – 78ks přípojky 248m
- vodovod - PE dn110-63 – 2871m, PE dn32 – 79ks přípojky 224m
- 2011, 17,2mil. Kč, EUROVIA CS a.s.

Sobín, Ke Břvům, Radějovická, výstavbavodovodu, kanalizace a plynovodu včetně přípojek a komunikace

- plynovod včetně přípojek – PE dn50-25 – 240m
- vodovod včetně přípojek – PE dn110-32 – 240m
- kanalizace včetně přípojek – PVC DN300-200 – 220m
- komunikace - zámková dlažba – 1300m2
- 2011, 5,4mil Kč, Občanské sdružení Sobín

Výstavba kanalizace a plynovodu v Rumburku

- kanalizace - DN600-250 – 610m
- plynovod včetně přípojek – PE dn160 – 30m
- 2009, 10mil Kč, R A V E L spol. s r.o.

Přeložka silnice 1/9 MÚK Sosnová

- plynovod - STL PE dn100 – 75m
- vodovod - litina s cementovou výstelkou BUDERUS DN300-150 - 375m, PVC DN300-150 - 110m, PE dn50-138m
- kanalizace - litina s cementovou výstelkou BUDERUS kamenina DN400, PVC DN100, litina DN400 – 50m
- 2009, 4,3mil. Kč, SaM silnice a mosty a.s.

OBCHODNĚ SPOLEČENSKÉ CENTRUM FORUM LIBEREC

- vodovod - litina DN300-100 – 450m, LPE 100 dn90 – 90m
- kanalizace - sklolaminátové trouby HOBAS DN800 - 131m, kamenina DN400-300 - 812m, PVC DN300-100 - 1418m, odlučovač ropných látek, odlučovače tuku a revizní šachty
- horkovod - PE 100 dn315-225 – 352m
- 2008, 23mil Kč, Klement a.s.

European park D8 Kozomín

- STL plynovod – PE dn160-40 – 1259m
- kanalizace - Ultra RibII DN400-150 - 2000m, 2ks čerpací šachta BMTO, výtlak PE dn125 - 673m, 5ks OLK Hak EKO
- vodovod - PE dn160 - 650m, nadzemní hydranty
- 2007, 10,5mil Kč, IMOS Brno a.s.

Kanalizace obec Beroun

- HOBAS 1400-600 - 1830m, skruže, prstýnky, kónusy, šachty
- 2006, 26mil Kč, VHS s.r.o.

Kanalizace v obci Ráječko u Blanska

- KT250-150 - 1500m, 59ks přípojky
- 2005, 10mil Kč, VHS s.r.o.

Zlončice vodovod a splašková kanalizace

- vodovod - PE dn90 – 1065m, PE dn32 – 55ks přípojky
- kanalizace - PE dn90-63 – 898m, 55ks přípojky
- 2004, 4,2mil Kč, VHS s.r.o.