Reference plynovody

Vybrané reference

Reko MS Děčín, Hluboká

- PE dn315-110 - 538m, PE dn50-40 - 29ks přípojky 171m
- 2015, 5,7mil Kč, RWE

Reko MS Duchcov, Bílinská

- PE dn225-110 - 854m, PE dn63-32 - 103ks přípojky 560m  
- 2015, 10,9mil Kč, RWE  

Samoobslužné mycí boxy, Pivovar Děčín

- plynovod - PE dn50 - 21m
- kanalizace - PVC-KG DN200 - 18m, PVC 150-200 - 60m, odlučovač ropných látek
- vodovod - PE dn40 - 95m
- elektro - přeložka rozvodu VO, rozvod nn - 90m
- 2014, 2mil Kč, Fesimex s.r.o.

Reko MS STL plynovodu a přípojky Děčín, 17. listopadu

- PE dn315-160 - 730m, PE dn50-32 - 6ks přípojky 64m
- 2014, 5,6mil Kč, RWE

Reko MS Děčín, Kamenická I. etapa

- PE dn160-110 - 465m, PE dn50-40 - 28ks přípojky 185m
- 2014, 5,1mil Kč, RWE

Obchodní centrum Pivovar Děčín

- plynovod - PE dn90 - 480m, OC dn50 - 180m
- kanalizace - PVC DN400-150 - 1180m, 35ks revizní šachta, 2ks odlučovač ropných látek, 2ks lapák tuků, retenční nádrž, 50ks uliční vpusť
- hloubka do 6m
- vodovod - LTH dn300-100 - 525m, PE dn110-90 - 40m, vodoměrná šachta včetně vystrojení
- veřejného osvětlení; terénní, sadové a parkové úpravy, komunikace AB kryt a zámková
dlažba - 2000m2
- 2013, 17,7mil Kč, BAK stavební společnost a.s.

Reko MS NTL plynovody a přípojky Ústí nad Labem, Dvořákova

- PE dn110 - 247m, PE dn63 - 10ks přípojek 122m
- 2013, 2,7mil Kč, RWE

Reko MS NTL plynovodu a přípojek Děčín, Liliová a Liberecká

- PE dn225-90 - 726m, PE dn40- 48ks přípojek 190m
- 2013, 6,7mil Kč, RWE

Výměna NTL plynovodu a přípojek Most, Albrechtická, Maršála Rybálka, Česká

- PE dn315-160 - 528m, PE dn63-40 - 8ks přípojek 80m
- 2012, 3,13mil Kč, RWE

Samoobslužné mycí boxy, Tesco Děčín

- plynovod - PE dn90 - 280m, PE dn32 - přípojka 11m
- kanalizace - PVC-KG DN200 - 32m, PE dn63 - 10m
- vodovod - PEHD dn40 - 120m
- 2012, 2,5mil Kč, Fesimex s.r.o.

Výměna STL plynovodu Kladno, Sportovců

- PE dn400-90 - 744m, PE dn50-32 - 47m přípojek
- 2011, 5,2mil Kč, RWE

Mateřská škola Vestec, výstavba inženýrských sítí a komunikací

- STL plynovod - IPE DN63-32 - 130m
- splašková kanalizace a přípojky - PVC DN300-110 včetně čerpací stanice 200m
- dešťová kanalizace -  PVC DN250-100 - 155m
- vodovod a přípojky - PE dn100-25 - 370m
- komunikace - AB kryt - 2000m2, zámková dlažba - 1960m2
- 2010, 13mil Kč, Obecní úřad Vestec

Rekonstrukce NTL plynovodu a přípojek Děčín, Sofijská

- PE dn160-100- 580m, PE dn100-50 - 37ks přípojek 370m
- 2009, 7mil Kč, RWE

Přeložka silnice 1/9 MÚK Sosnová

- plynovod - STL PE dn100 - 75m
- vodovod - litina s cementovou výstelkou BUDERUS DN300-150 - 375m, PVC DN300-150 - 110m, PE dn50-138m
- kanalizace - litina s cementovou výstelkou BUDERUS kamenina DN400, PVC DN100, litina DN400 - 50m
- 2009, 4,3mil Kč, SaM silnice a mosty a.s.

Rekonstrukce NTL plynovodu Chodov, Lesní ulice

- PE dn315-100 - 910m, PE dn63-40 - 36ks přípojek 710m
- 2008, 7mil Kč, RWE

European park D8 Kozomín

- STL plynovod - PE dn160-40 - 1259m
- kanalizace - Ultra RibII DN400-150 - 2000m, 2ks čerpací šachta BMTO, výtlak PE dn125 - 673m, 5ks OLK Hak EKO
- vodovod - PE dn160 - 650m, nadzemní hydranty
- 2007, 10,5mil Kč, IMOS Brno a.s.

Regenerace areálu Škoda Plzeň

- stlačený vzduch, acetylen, kyslík, argon, dusík -ocel DN25-50, PE dn110 - 2317m
- 2006, 6,6mil. Kč, Geosan Group a.s.

Plynofikace Skalice u České Lípy

- VTL regulační stanice, PE dn110-90 - 2700 m, PE dn63 - 57ks přípojek, stavební práce, 4ks kotel
- 2004, 17,6mil Kč, Obec Skalice u České Lípy