Reference komunikace

Vybrané reference

Oprava komunikací a odvodnění poškozených živelní pohromou, Skalice u České Lípy

- AB kryt – 3350m2, obrubníky - 250m, odvodňovací žlaby - 450m, horská vpusť, podkladní vrstvy
- 2014, 2,5mil Kč, Obec Skalice u České Lípy

Chodníky Skalice, oprava komunikací a odvodnění poškozených živelní pohromou

- kanalizace - PVC DN300-200 - 472m, odvodňovací žlaby - 450m, uliční vpusti, šachty
- zámková dlažba + obrubníky - 2380m2, AB kryt - 3930m2, stožáry veřejného osvětlení
- 2014, 8,6mil Kč, Obec Skalice u České Lípy

Obchodní centrum Pivovar Děčín

- plynovod - PE dn90 - 480m, OC dn50 – 180m
- kanalizace - PVC DN400-150 - 1180m, 35ks revizní šachta, 2ks odlučovač ropných látek, 2ks lapák tuků, retenční nádrž, 50ks uliční vpusť
- hloubka do 6m
- vodovod - LTH dn300-100 - 525m, PE dn110-90 - 40m, vodoměrná šachta včetně vystrojení
- veřejného osvětlení; terénní, sadové a parkové úpravy, komunikace AB kryt a zámková dlažba – 2000m2
- 2013, 17,7mil Kč, BAK stavební společnost a.s.

Bezbariérové úpravy chodníků podél silnice II/115 Dobřichovice

- mozaikové dlažby - 1200m2, obrubníky - 750m
- přeložky kabelových inženýrských sítí, přeložky VO včetně montáže 10 stožárů pro přechody
- 2011, 6,8mil Kč, Město Dobřichovice

Sobín, Ke Břvům, Radějovická, výstavba vodovodu, kanalizace a plynovodu včetně přípojek a komunikace

- plynovod včetně přípojek - PE dn50-25 - 240m
- vodovod včetně přípojek - PE dn110-32 - 240m
- kanalizace včetně přípojek - PVC DN300-200 - 220m
- komunikace - zámková dlažba - 1300m2
- 2011, 5,4mil Kč, Občanské sdružení Sobín

Mateřská škola Vestec, výstavba inženýrských sítí a komunikací

- STL plynovod - IPE DN63-32 - 130m
- splašková kanalizace a přípojky - PVC DN300-110 včetně čerpací stanice 200m
- dešťová kanalizace - PVC DN250-100 - 155m
- vodovod a přípojky - PE dn100-25 - 370m
- komunikace - AB kryt - 2000m2, zámková dlažba - 1960m2
- 2010, 13mil Kč, Obecní úřad Vestec

KFC Liberec

- vodovod - PE dn63 - 135m, šachta
- kanalizace - PP DN200-150 - 250m, odlučovač tuků, čerpací stanice, 9ks šachet
- plynovod -PE dn100 - 82m
- komunikace - vozovka živičný kryt - 900m2, chodníky a parkovací stání - 500m2
- 2009, 3,4mil. Kč, STANO PRAHA a.s.