Reference kompletní dodávka inženýrských sítí

Vybrané reference

Hudlice U Kaštanu, lokalita pro bydlení, komunikace a inženýrské sítě

- dešťová kanalizace - PVC KG DN300-200 - 820m, 16ks revizní šachty
- plašková kanalizace - PE dn63 - 720m, PE dn50 - 40ks přípojky 240m,
22ks čerpací šachty
- vodovod - PE dn90 - 900m, PE dn32 - 40ks přípojky 265m, 40ks
vodoměrné šachty, 4ks revizní šachty
- plynovod - PE dn50 - 890m, PE dn25 - 40ks přípojky 210m, 40ks pilíře HUP hydranty
- 2014, 5,7mil Kč, in FAMILY HOUSE SOBĚHRDY s.r.o.

Samoobslužné mycí boxy, Pivovar Děčín

- plynovod - PE dn50 - 21m
- kanalizace -PVC-KG DN200 - 18m, PVC 150-200 - 60m, odlučovač ropných látek
- vodovod - PE dn40 - 95m
- elektro - přeložka rozvodu VO, rozvod nn - 90m
- 2014, 2mil Kč, Fesimex s.r.o.

Obchodní centrum Pivovar Děčín

- plynovod - PE dn90 - 480m, OC dn50 - 180m
- kanalizace - PVC DN400-150 - 1180m, 35ks revizní šachta, 2ks odlučovač ropných látek, 2ks lapák tuků, retenční nádrž, 50ks uliční vpusť
- hloubka do 6m
- vodovod - LTH dn300-100 - 525m, PE dn110-90 - 40m, vodoměrná šachta včetně vystrojení
- veřejného osvětlení; terénní, sadové a parkové úpravy, komunikace AB kryt a zámková dlažba - 2000m2
- 2013, 17,7mil Kč, BAK stavební společnost a.s.

Samoobslužné mycí boxy, Tesco Děčín

- plynovod - PE dn90 - 280m, PE dn32 - přípojka 11m
- kanalizace - PVC-KG DN200 - 32m, PE dn63 - 10m
- vodovod - PEHD dn40 - 120m
- 2012, 2,5mil Kč, Fesimex s.r.o.

Kaufland Nový Bor – vodovod, plynovod

- vodovod - PE dn225-90 - 860m, hydranty, vodoměrná šachta
- plynovod - PE dn110-50 - 400m, PE dn40 - 2ks přípojky
- 2012, 2,7mil Kč, AGILE spol. s r.o.

Sobín, Ke Břvům, Radějovická, výstavba vodovodu, kanalizace a plynovodu včetně přípojek a komunikace

- plynovod včetně přípojek - PE dn50-25 - 240m
- vodovod včetně přípojek - PE dn110-32 - 240m
- kanalizace včetně přípojek - PVC DN300-200 - 220mvč. obrub
- komunikace - zámková dlažba - 1300m2
- 2011, 5,4mil Kč, Občanské sdružení Sobín

Mateřská škola Vestec, výstavba inženýrských sítí a komunikací

- STL plynovod - IPE DN63-32 - 130m
- splašková kanalizace a přípojky - PVC DN300-110 včetně čerpací stanice 200m
- dešťová kanalizace -  PVC DN250-100 - 155m
- vodovod a přípojky - PE dn100-25 – 370m
- komunikace - AB kryt - 2000m2, zámková dlažba - 1960m2
- 2010, 13mil Kč, Obecní úřad Vestec

Tesco Chodov – výstavba inženýrských sítí

- kanalizace - PE dn250-160 - 37m, kamenina DN200 - 12,5m, ORL RONN ARODE DHF 130 E
- vodovod - PE dn63 - 20m, LT 250 - 85m
- horkovod - WEHOTHERM ocelové DN50 - 8m
- 2009, 2,6mil Kč, Casta a.s.

KFC Liberec

- vodovod - PE dn63  135m, šachta
- kanalizace - PP DN200-150  - 250m, odlučovač tuků, čerpací stanice, 9ks šachet
- plynovod - PE dn100 - 82m
- komunikace - vozovka živičný kryt - 900m2, chodníky a parkovací stání - 500m2
- 2009, 3,4mil Kč, STANO PRAHA a.s.

OBCHODNĚ SPOLEČENSKÉ CENTRUM FORUM LIBEREC

- vodovod - litina DN300-100 - 450m, LPE 100 dn90 - 90m
- kanalizace - sklolaminátové trouby HOBAS DN800 - 131m, kamenina DN400-300 - 812m,
PVC DN300-100 -1418m, odlučovač ropných látek, odlučovače tuku a revizní šachty
- horkovod - PE 100 dn315-225 - 352m
- 2008, 23mil Kč, Klement a.s.

OBI Market – Mladá Boleslav

- plynovod - PE dn160-50 - 929m
- ocel DN80, pilířky, propoje, přípojky
- 2008, 2,2mil Kč, 1. Betonstav s.r.o.

Logistické centrum EXEL Nepřevázka

- kanalizace - Ultra Rib II - 1100m, Beton - 320m, 2ks OLK HAK EKO, 2ks ČS BMTO
- plynovodní přípojka - 280m
- 2006, 8mil Kč, IMOS Brno a.s.