Reference horkovody a technické plyny

Vybrané reference

Horkovody

Generální oprava tepelné sítě Litvínov střed

- DN350-300 - 1160m, izolace 2x rohože DP80 s Al polepem,
krycí vrstva Flexipane - 4500m2
- 2015, 11,7mil Kč, SČT a.s.

Dodávka a montáž teplovodní přípojky pro objekt
Centrum Pivovar Děčín

- předizolované potrubí Logstor DN150/280 2x180m, 2ks
betonová šachtice, propoj na páteřní rozvod, ventily a
odbočky, sdělovací kabel
- 2013, 2,6mil Kč, TERMO Děčín a.s.

Přeložka horkovodu Obchodně společenské
centrum FORUM Liberec

- předizolované potrubí DN200/315 - 640m, předizolované
potrubí DN65/140 - 160m
- 2009, 2,9mil Kč, Klement a.s.

Tesco Chodov – výstavba inženýrských sítí

- kanalizace - PE dn250-160 - 37m, kamenina DN200 - 12,5m,
ORL RONN ARODE DHF 130 E
- vodovod - PE dn63 - 20m, LT 250 - 85m
- horkovod - WEHOTHERM ocelové DN50 - 8m 
- 2009, 2,6mil Kč, Casta a.s.

Horkovod – Interspar Bílina

- ocel DN150 150m, 2ks betonová šachta
- 2009, 1,5mil Kč

OBCHODNĚ SPOLEČENSKÉ CENTRUM FORUM LIBEREC

- vodovod - litina DN300-100 - 450m, LPE 100 dn90 - 90m
- kanalizace - sklolaminátové trouby HOBAS DN800 - 131m,
kamenina DN400-300 - 812m, PVC DN300-100 - 1418m, odlučovač
ropných látek, odlučovače tuku a revizní šachty
- horkovod - PE 100 dn315-225 - 352m
- 2008, 23mil Kč, Klement a.s.

Vybrané reference

Technické plyny

Regenerace areálu Škoda Plzeň

- stlačený vzduch, acetylen, kyslík, argon, dusík - ocel DN25-50,
PE dn110 - 2317m
- 2006, 6,6mil Kč, Geosan Group a.s.