Oživení stavebnictví?

Statistika vývoje stavebních zakázek od Českého statistického úřadu ukazuje výrazný meziroční nárůst počtu stavebních zakázek při srovnání Q1 2014 versus Q1 2013, meziroční narůst činí přibližně 50 %. V pokrizovém období se jedná o pozitivní zprávu. Počet zakázek rostl jak v sektoru pozemního stavitelství, tak v sektoru inženýrského stavitelství.

Pohled na statistiku počtu vydaných stavebních povolení však ukazuje meziroční pokles – v Q1 2014 bylo vydáno dokonce nejméně stavebních povolení v prvním čtvrtletí od roku 1999 a to přibližně 17 000. Nesoulad mezi oběma statistikami přisuzujeme typu poptávaných prací. S největší pravděpodobností je poptáváno více zakázek, na které není potřeba stavební povolení.

Celkově se ani v roce 2014 neočekává výraznější oživení stavebního průmyslu. Mírný meziroční nárůst je očekáván až pro rok 2015.

Zdroje:

  • http://www.stavebni-forum.cz/cs/article/22813/ceske-stavebnictvi-zmenu-k-lepsimu-neprinese-ani-rok-2014/
  • http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/i/tab_12_bvzcr/$File/bvzcr050714_12.xls
  • http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/i/tab_5_bvzcr/$File/bvzcr050714_05.xls