Certifikáty Plynovody a inženýrské sítě DC Avex s.r.o. Děčín | Certifikáty

Certifikát GAS

GAS

Od roku 2004 je společnost certifikována na montáž a opravy plynovodu z oceli a na montáž a opravy z polyetylénu bez omezení. Certifikát G-P2.

Certifikát má platnost po dobu 6 let a vždy jsme potvrdili technologickou kvalitu jeho opětovným získáním.

V roce 2016 došlo k jeho rozšíření v rozsahu G-S2, P3, N1, N2

  • montáže a opravy plynovodů a plynovodních přípojek z oceli v otevřených výkopech a světlostech bez omezení a max. provozním přetlaku 5 barů, montáže a opravy plynovodů a plynovodních přípojek z polyetylénu v otevřených výkopech o průměru bez omezení a provozním přetlaku bez omezení
  • bezvýkopové kladení plynovodů o délce nad 30 m metodou strojního vtažení PE potrubí o menším průřezu do předem zatažené chráničky o průměru bez omezení a provozním přetlaku bez omezení
  • bezvýkopové rekonstrukce a opravy plynovodů metodou strojního vtažení PE potrubí o menším průřezu bez následné výplně meziprostoru o průměru bez omezení a provozním přetlaku bez omezení

ISO a OSHAS

ISO a OSHAS

V říjnu 2011 prošla naše společnost certifikačním procesem s cílem získat certifikáty ISO 9001, ISO 14001, a OHSAS 18001. Jejich získání zaručuje řízení kvality, environmentu a BOZP dle příslušných mezinárodně uznávaných norem.

Každý rok je certifikát na základě provedeného auditu obnoven.

ISM certifikát (CS)
ISM certifikát (EN)
Gas

Osvědčení Weber

Program Zelená úsporám - Odborných dodavatel

Od 3.čvtvrtletí roku 2011 jsme odborně, kvalitně a spolehlivě způsobilí provádět montáže následujících systému:

  • Fasádní materiály
  • Vnější kontaktní zateplovací systémy (ETICS)
  • Sanační systémy
  • Systémy pro obklady a dlažby
  • Podlahové systémy